Ślub i zaręczyny to nie tylko szalona impreza, ale fakt ten ma również znaczenie symboliczne. Aby można było zintegrować się z nową społecznością należy przejść szereg zabiegów.

Przejście fizyczne i symboliczne

Arnold Van Gennep, autor słynnej książki Obrzędy przejścia, będącej jednocześnie podręcznikiem dla studentów antropologii kultury, zauważa, że narzeczeństwo oraz ślub to etap przypadający na wchodzenie człowieka w dorosłość. Dorosłość spełnia się bowiem właśnie w założeniu rodziny. To okres zmiany, również zmiany miejsca zamieszkania. Ceremonii narzeczeństwa oraz ślubu muszą więc towarzyszyć rytuały przejścia. Autor wspomnianej książki zauważa, że chodzi tu nie tylko o przejście w sensie symbolicznym, ale także fizycznym. Zawarcie takiego małżeństwa niesie też za sobą konsekwencje społeczne.

Integracja z nowym środowiskiem

Okres narzeczeństwa, jak przyznaje autor książki, składa się z rytuałów wyłączenia, okresu przejściowego oraz obrzędów integracyjnych z nową sferą życia. W czasie obrzędów zaślubin następuje finalna integracja z nowym środowiskiem. Ceremonia zaślubin składa się również z rytuałów ochronnych oraz z rytuałów płodności. Rytuały te opierają się na magii sympatycznej i przenośnej. Po co są te rytuały? Jak wspomina słynny antropolog, są one konieczne, ponieważ wejście do nowego środowiska generuje całą masę tematów tabu, a jak wiadomo, tabu można zniwelować tylko za pomocą rytuału.

Ważnym rytuałem związanym z zaślubinami jest rytuał wyłączenia. Może to polegać na przykład na porwaniu. Może to być też wyłączenie ze środowiska dziewcząt. Według Arnolda Van Gennepa fazie wyłączenia może towarzyszyć nie tylko izolacja ale też okaleczenie części ciała albo twarzy. Taki rytuał ma za zadanie zakomunikowanie, że osoba, która jest poddawana rytuałowi właśnie bierze udział w wyłączeniu z grupy.

Wyłączenie i ponowne włączenie

Kolejną ważną fazą jest faza liminalna, czyli przejściowa, kiedy jednostka jest w stanie zawieszenia pomiędzy dawnym stanem a nowym, a po nim następuje faza włączenia, czyli integracji, polegająca na nadaniu nowego statusu. Autor słynnej książki wymienia rytualny wspólny taniec jako włączenie do nowej społeczności. Inny rytuał to założenie ubrania charakterystycznego dla mężatki, przyjęcie prezentu, a nawet zajście w ciążę i urodzenie dziecka.